Privacybeleid

1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de General Data Protection Regulation (GDPR) is drive&park Europe B.V., Veenderveld 10, 2371 TV Roelofarendsveen, Nederland, Tel: 021154260730, e-mail: support@parkcheap.de. De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden gecontacteerd: “Aytac Kuas, Niederrheinstraße 195, 40474, Düsseldorf, datenschutz@driveandpark.de”.

1.4 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, maakt deze website gebruik van een SSL- of SSL-protocol. TLS-codering. Je herkent een versleutelde verbinding aan de string “https://” en het slotsymbool in je browserbalk.

2) Verzamelen van gegevens bij een bezoek aan onze website

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie naar ons verzendt, verzamelen we alleen de gegevens die uw browser naar de paginaserver verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u weer te geven:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie vanwaar je de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de logbestanden van de server achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

3) Hosting & Content Delivery Network

3.1 Amazon Web Services

Voor de hosting van onze website en de weergave van de pagina-inhoud gebruiken we het systeem van de volgende provider: Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, VS

Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van de provider.
We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS beroept de provider zich op standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.

3.2 AWS CloudFront

We gebruiken een content delivery network van de volgende provider: Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, VS

Met deze service kunnen we grote mediabestanden zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts sneller leveren via een netwerk van regionaal gedistribueerde servers. De verwerking wordt uitgevoerd om ons legitieme belang te beschermen bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS beroept de provider zich op standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.

4) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies, kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd na het sluiten van de browser (zogenaamde “sessiecookies”), sommige van deze cookies blijven langer op uw eindapparaat en maken het mogelijk om pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde “permanente cookies”). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, op grond van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO in het geval van toestemming gegeven of krachtens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het websitebezoek te beschermen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Voor het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën (trackingpixels, web beacons, enz.) en de bijbehorende toestemmingen gebruiken we de toestemmingshulpmiddel “Real Cookie Banner”. Meer informatie over hoe “Real Cookie Banner” werkt, is te vinden op https://devowl.io/rcb/data-processing/.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context is art. 6 (1) lit. c DSGVO en art. 6 (1) lit. f GDPR. Ons legitieme belang is het beheren van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de toestemmingen die daarmee gepaard gaan.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken. Als de persoonlijke gegevens niet worden verstrekt, kunnen we uw toestemmingen niet beheren.

5) Contact opnemen

5.1 Zendesk (voorheen Zopim)

Deze website maakt gebruik van een live chat-systeem van de volgende provider: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin’s, Dublin D02 F985, Ierland.

De verwerking van persoonsgegevens die via de chat worden verzonden, vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit b DSGVO omdat het noodzakelijk is voor het initiëren of uitvoeren van het contract, of op grond van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang in de effectieve ondersteuning van onze websitebezoekers.
Behoudens andersluidende wettelijke bewaartermijnen worden uw gegevens die op deze manier worden doorgegeven, verwijderd wanneer de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

Daarnaast kan, om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te maken, verdere informatie worden verzameld en geanalyseerd met behulp van cookies, hoewel deze informatie niet dient om u persoonlijk te identificeren en niet wordt samengevoegd met andere gegevensrecords. Als deze informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

Het plaatsen van cookies kan worden voorkomen door de browserinstellingen aan te passen. De functionaliteit van onze website kan in dit geval echter beperkt zijn. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het maken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel met werking voor de toekomst.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

5.2 Trustpilot

Voor beoordelingsherinneringen maken we gebruik van de diensten van de volgende provider: Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Kopenhagen, Denemarken.

Uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming conform Art. 6 para. 1 lit. een DSGVO, geven we uw e-mailadres en, indien van toepassing, andere klantgegevens door aan de aanbieder, zodat de aanbieder per e-mail contact met u kan opnemen met een evaluatieherinnering.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst ten opzichte van ons of de provider.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

5.3 Zendesk

We gebruiken het e-mailticketing-systeem van de volgende provider om vragen van klanten te verwerken: Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin’s, Dublin D02 F985, Ierland.

Als u via onze website per e-mail contactverzoeken indient, worden deze opgeslagen en georganiseerd in het ticketsysteem om chronologische verwerking mogelijk te maken en de servicebeleving te verbeteren. Je kunt altijd de huidige status van de verwerking van je verzoek zien via het individueel toegewezen ticketnummer.

Voor de organisatie en verwerking van aanvragen worden persoonlijke gegevens verzameld in overeenstemming met de reikwijdte van de voorziening, maar in ieder geval naam, voornaam en e-mailadres, doorgegeven aan de provider, daar opgeslagen en uitgelezen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij het efficiënt vormgeven van onze klantenservice, het zo snel mogelijk beantwoorden van uw verzoek en het optimaliseren van ons serviceaanbod in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

5.4 Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verwerkt – uitsluitend met het oog op de verwerking en beantwoording van uw verzoek en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang om op uw verzoek te reageren in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Als uw contact is gericht op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden verwijderd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die het tegendeel bewijst.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening

Volgens Art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO, worden persoonsgegevens nog steeds verzameld en verwerkt voor zover dat in elk geval nodig is als u deze aan ons verstrekt bij het openen van een klantenaccount. U kunt zien welke gegevens nodig zijn om een account te openen in het invoermasker van het bijbehorende formulier op onze website.

Het verwijderen van je klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle contracten die via uw account zijn afgesloten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die dit tegenspreken en er van onze kant geen legitiem belang meer is om uw gegevens te bewaren.

7) Functie voor opmerkingen

In het kader van de commentaarfunctie op deze website wordt, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de naam van de commentator die u hebt gekozen, opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Bovendien wordt uw IP-adres opgeslagen om veiligheidsredenen, zodat de auteur kan worden aangewezen in het geval van illegale opmerkingen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen om contact met u op te kunnen nemen in het geval een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud als zijnde onwettig.

De rechtsgrondslag voor het opslaan van uw gegevens is art. 6 lid. 1 lit. b en f GDPR. We behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen als derden bezwaar maken tegen het feit dat ze onwettig zijn.

8) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

8.1 Abonnement op onze e-mail nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double opt-in procedure, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR. We bewaren het IP-adres dat is ingevoerd door uw internetprovider (ISP) en de datum en tijd van registratie om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen opsporen. De gegevens die we verzamelen wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link die voor dit doel in de nieuwsbrief staat of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt genoemd. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8.2 De e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten sturen

Als u ons uw e-mailadres hebt gegeven bij de aankoop van goederen of diensten, kunnen we u periodiek per e-mail aanbiedingen sturen voor soortgelijke goederen of diensten als die u al in ons assortiment hebt gekocht. Hiervoor moeten we, in overeenstemming met § 7 para. 3 UWG, hebben we geen aparte toestemming van u nodig. In dit opzicht wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van ons legitieme belang in gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Als u in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen we u geen e-mails.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan op de hoogte te stellen. U maakt alleen transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden gestaakt.

8.3 Brevo

Onze e-mailnieuwsbrief wordt verzonden via deze provider: Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, Duitsland

Op basis van ons gerechtvaardigd belang in effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing maken wij de gegevens openbaar die u hebt verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief in overeenstemming met artikel 4 van de Duitse wet op gegevensbescherming. Art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO aan deze provider, zodat deze de verzending van de nieuwsbrief namens ons kan overnemen.

Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met. Art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO voert de aanbieder ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes met behulp van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. Informatie over het eindapparaat (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) wordt ook verzameld en geëvalueerd, maar niet samengevoegd met andere gegevens.
U kunt uw toestemming voor het volgen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de gegevens van onze websitebezoekers beschermt en een overdracht aan derden verbiedt.

9) Gegevensverwerking voor orderverwerking

9.1 Voor zover noodzakelijk voor de verwerking van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO aan de opgedragen vervoerder en de opgedragen kredietinstelling.

Voor zover wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomst ter zake, verwerken wij de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u bij het plaatsen van de bestelling hebt verstrekt om u te informeren in het kader van onze wettelijke informatieverplichtingen op grond van art. 6 lid. 1 lit. c DSGVO via passende communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) over komende updates persoonlijk binnen de wettelijk bepaalde termijn. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen van updates die wij u verschuldigd zijn en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de betreffende informatie.

Om je bestelling te verwerken, werken we ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

9.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

9.3 Parkeren Pro
Het boekingsproces wordt uitgevoerd via de dienst “ParkingPro”, een dienst die wordt aangeboden door Booking Services B.V., Zeverijnstraat 6, 1216 GK Hilversum, Nederland. Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO uitsluitend ten behoeve van het verwerken van de online boeking bij ParkingPro. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de verwerking van de boeking. Details over de gegevensbescherming van ParkingPro kunnen worden bekeken op de volgende link: https://parkingpro.de/wp-content/uploads/2018/11/privacypolicy-GB-2018-ParkingPro.pdf

9.4 Mollie

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarbij u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw betaalgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

9.5 Paypal

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarbij u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw betaalgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode selecteert waarbij de leverancier een vooruitbetaling doet (zoals aankoop op factuur of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, indien van toepassing gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, worden deze gegevens door ons gebruikt in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole. Op basis van de door u verstrekte persoonlijke gegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) controleert de aanbieder of de door u geselecteerde betalingsoptie kan worden toegestaan met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico’s.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

10) Online marketing

10.1 Gebruik van affiliateprogramma’s

10.2 AWIN Performance Advertising Network

Wij nemen deel aan het affiliate programma van de volgende aanbieder: AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland

In deze context hebben we links op onze website geplaatst die leiden naar aanbiedingen op websites van de aanbieder of derden (“partnersites”).

Voor het meten van het succes van een affiliate-link, de evaluatie van bestellingen die via een dergelijke link worden gegenereerd en de overeenkomstige afrekening van provisiebetalingen, gebruikt de aanbieder cookies en/of vergelijkbare technologieën die over het algemeen op de partnersites worden ingesteld en waarvoor wij volgens de wet op de gegevensbescherming in dit opzicht niet verantwoordelijk zijn. Daarbij verwerkt de provider ook regelmatig het IP-adres en, indien van toepassing, andere eindapparaatinformatie.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen of opslaan van informatie op het door u gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u daarvoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. U kunt uw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door gebruik te maken van de opties voor het beheer van de toestemming voor cookies op de partnersites.

11) Webanalysediensten

11.1 Google (Universal) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Standaard plaatst Google (Universal) Analytics cookies wanneer u de website bezoekt. Deze cookies worden als kleine tekstmodules op uw eindapparaat opgeslagen en verzamelen bepaalde informatie. De reikwijdte van deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt verkort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. In het proces is ook overdracht naar Google LLC in de VS mogelijk.

Google gebruikt de namens ons verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft en verkort als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van Google (Universal) Analytics worden opgeslagen voor een periode van twee maanden en daarna verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6 lid. 1 lit. een DSGVO hebben gegeven.
Zonder uw toestemming wordt Google (Universal) Analytics niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren via de “cookie consent tool” op de website.

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.
Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst Google naar standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.
Meer juridische informatie over Google (Universal) Analytics, inclusief een kopie van de bovengenoemde standaardcontractbepalingen, vindt u op https://policies.google.com /privacy ?hl=nl &gl=nl en op https://policies.google.com /technologies /partner-sites

Demografische kenmerken
Google (Universal) Analytics gebruikt de speciale functie “demografische kenmerken” en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van externe aanbieders. Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden verwijderd nadat ze twee maanden zijn opgeslagen.

Google-signalen
Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kan Google Signals op deze website worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google, mits u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics op grond van. Art. 6 lid. 1 lit. a GDPR analyseren we je gebruiksgedrag op verschillende apparaten en maken we databasemodellen, ook voor conversies tussen verschillende apparaten. We ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de apparaatoverkoepelende analyse wilt stoppen, kunt u de functie “Gepersonaliseerde advertenties” uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl Meer informatie over Google Signals vind je op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl

GebruikersID’s
Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kan de functie “UserIDs” worden gebruikt op deze website. Als u toestemming geeft voor het gebruik van Google (Universal) Analytics op grond van artikel 4. Art. 6 lid. 1 lit. een GDPR, een account hebt aangemaakt op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, waaronder conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

11.2 Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Standaard plaatst Google Analytics 4 cookies wanneer u de website bezoekt. Deze worden als kleine tekstmodules op uw eindapparaat opgeslagen en verzamelen bepaalde informatie. De reikwijdte van deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt verkort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. In het proces is ook een overdracht naar Google LLC in de VS mogelijk.

Google gebruikt de namens ons verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft en verkort als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 worden opgeslagen voor een periode van twee maanden en vervolgens verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6 lid. 1 lit. een DSGVO hebben gegeven.
Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren via de “cookie consent tool” op de website.

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.
Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst Google naar standaard contractbepalingen van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.
Meer juridische informatie over Google Analytics 4, inclusief een kopie van de bovengenoemde standaardcontractbepalingen, vindt u op https://policies.google.com /privacy ?hl=nl &gl=nl en op https://policies.google.com /technologies /partner-sites

Demografische kenmerken
Google Analytics 4 gebruikt de speciale functie “demografische kenmerken” en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van paginabezoekers. Dit wordt gedaan door advertenties en informatie van externe providers te analyseren. Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden verwijderd nadat ze twee maanden zijn opgeslagen.

Google-signalen
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan Google Signals op deze website worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google, mits u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics op grond van. Art. 6 lid. 1 lit. a GDPR analyseren we je gebruiksgedrag op verschillende apparaten en maken we databasemodellen, ook voor conversies tussen verschillende apparaten. We ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de apparaatoverkoepelende analyse wilt stoppen, kunt u de functie “Gepersonaliseerde advertenties” uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl Meer informatie over Google Signals vind je op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl

GebruikersID’s
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan de functie “UserIDs” worden gebruikt op deze website. Als u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics 4 acc. Art. 6 lid. 1 lit. een GDPR, een account hebt aangemaakt op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, waaronder conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

11.3 Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de “Google Tag Manager”, een dienst van de volgende provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: “Google”).

De Google Tag Manager biedt een technische basis voor het bundelen van verschillende webtoepassingen, waaronder tracking- en analyseservices, en voor het kalibreren, controleren en verbinden van voorwaarden daaraan via een uniforme gebruikersinterface. De Google Tag Manager zelf slaat geen informatie op gebruikersapparaten op en leest deze ook niet. De dienst voert ook geen onafhankelijke gegevensanalyses uit. Uw IP-adres wordt echter door de Google Tag Manager naar Google verzonden wanneer u de pagina opent en kan daar worden opgeslagen. Ook een overdracht naar servers van Google LLC. In de VS is het mogelijk.

Deze verwerking zal alleen worden uitgevoerd als u ons hiervan op de hoogte heeft gesteld in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven. Zonder deze toestemming wordt Google Tag Manager niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, moet u deze service deactiveren in de “Cookie Consent Tool” op de website.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS beroept de provider zich op standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.

12) Retargeting/Remarketing en volgen van conversies

geavanceerde winkel

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende aanbieder: advanced store GmbH, Stefan-Heym-Platz 1, 10367 Berlijn, Duitsland.

Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze website te benaderen met gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargetingtechnologie wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen, zodat advertenties op basis van de opgeslagen informatie kunnen worden aangepast. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Op deze manier krijg je reclame te zien die hoogstwaarschijnlijk aansluit bij je interesses voor producten en informatie.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven. Zonder deze toestemming wordt retargetingtechnologie niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, moet u deze service deactiveren in de “Cookie Consent Tool” op de website.

Google Ads Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee we voor deze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. Aanvullende gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet bekijkt, te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. In het kader van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Meer informatie over de verwerking van Google Ads Remarketing en over de omgang van Google met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com /technologies /partner-sites
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?
Meer informatie en de regels voor gegevensbescherming met betrekking tot adverteren en Google kun je hier bekijken:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren in de “Cookie Consent Tool” op de website.

Kupona

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende aanbieder: KUPONA GmbH, Frankfurter Straße 8, 36043 Fulda, Duitsland.

Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze website te benaderen met gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargetingtechnologie wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen, zodat advertenties op basis van de opgeslagen informatie kunnen worden aangepast. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Op deze manier krijg je reclame te zien die hoogstwaarschijnlijk overeenkomt met je interesses voor producten en informatie.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hierover hebt geïnformeerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven. Zonder deze toestemming wordt retargetingtechnologie niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, moet u deze service deactiveren in de “Cookie Consent Tool” op de website.

Microsoft Reclame

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende provider: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS.

Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze website te benaderen met gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargetingtechnologie wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen, zodat advertenties op basis van de opgeslagen informatie kunnen worden aangepast. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Op deze manier krijg je reclame te zien die hoogstwaarschijnlijk overeenkomt met je interesses voor producten en informatie.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hierover hebt geïnformeerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven. Zonder deze toestemming wordt retargetingtechnologie niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze service te deactiveren in de “cookie consent tool” op de website.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS beroept de provider zich op standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.

doelprestatie

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van de volgende aanbieder: performance GmbH, Joseph-von-Fraunhofer-Str. 20, 44227 Dortmund, Duitsland

Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze website te benaderen met gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder en huidig gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargetingtechnologie wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen, zodat advertenties op basis van de opgeslagen informatie kunnen worden aangepast. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Op deze manier krijg je reclame te zien die hoogstwaarschijnlijk overeenkomt met je interesses voor producten en informatie.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hierover hebt geïnformeerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven. Zonder deze toestemming wordt retargetingtechnologie niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, moet u deze service deactiveren in de “Cookie Consent Tool” op de website.

12.1 – Google Ads Conversie bijhouden
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google Ads” en, als onderdeel van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). We gebruiken de Google Ads-service om met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. We kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes. Ons doel is om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te maken.
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-client ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die zich hebben aangemeld voor conversietracering. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. In het kader van het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Meer informatie over de verwerking van Google Ads Conversion Tracking en over de omgang van Google met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com /technologies /partner-sites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervan op de hoogte hebt gesteld in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren in de “Cookie Consent Tool” op de website.
U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads conversion tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de /policies /privacy /
– Google Ads Conversie bijhouden
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google Ads” en, als onderdeel van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). We gebruiken de Google Ads-service om met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. We kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes. Ons doel is om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te maken.
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-client ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die zich hebben aangemeld voor conversietracering. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
In het kader van het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Meer informatie over de verwerking van Google Ads Conversion Tracking en over de omgang van Google met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com /technologies /partner-sites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren in de “Cookie Consent Tool” op de website.
U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl
Om gebruikers van wie we gegevens hebben ontvangen in het kader van zakelijke of soortgelijke relaties op een meer op interesse gerichte manier aan te spreken, gebruiken we een functie voor het matchen van klanten in het kader van Google Ads. Hiervoor sturen we een of meer bestanden met samengevoegde klantgegevens (met name mailadressen en telefoonnummers) elektronisch naar Google. Google krijgt geen toegang tot duidelijke gegevens, maar versleutelt de informatie in de bestanden van de klant automatisch tijdens het overdrachtsproces met behulp van een speciaal algoritme. De versleutelde informatie kan vervolgens alleen door Google worden gebruikt om deze te koppelen aan bestaande Google-accounts die de betrokkenen hebben ingesteld. Hierdoor kunnen gepersonaliseerde advertenties worden afgespeeld in alle Google-services die zijn gekoppeld aan de respectieve Google-account.
Klantgegevens worden alleen doorgegeven aan Google als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. een DSGVO hebben gegeven. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over de privacypraktijken van Google met betrekking tot het matchen van klanten is hier te vinden: https://support.google.com /google-ads /answer /6334160 ?hl=nl &ref_topic=10550182
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de /policies /privacy /
– Microsoft Reclame Universele Gebeurtenis Traceren

Deze website maakt gebruik van conversietraceringstechnologie van de volgende leverancier: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS

Voor het gebruik van Universal Event Tracking wordt op elke pagina van onze website een tag opgeslagen die interageert met de conversiecookie die door Microsoft is ingesteld. Deze interactie maakt het gedrag van gebruikers op onze website traceerbaar en stuurt de aldus verzamelde informatie naar Microsoft. Het doel hiervan is dat bepaalde vooraf gedefinieerde doelen, zoals aankopen of leads, statistisch kunnen worden geregistreerd en geëvalueerd om de oriëntatie en inhoud van onze aanbiedingen meer op de interesses af te stemmen. De tags dienen op geen enkel moment om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervan op de hoogte hebt gesteld in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven. Zonder deze toestemming wordt retargetingtechnologie niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, moet u deze service deactiveren in de “Cookie Consent Tool” op de website.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS beroept de provider zich op standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.
– Google Ads conversietracking zonder cookies
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google Ads” en, als onderdeel van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). We gebruiken de Google Ads-service om met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. We kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes. Ons doel is om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te maken.
Deze website gebruikt Google Ads Conversion Tracking uitsluitend zonder het gebruik van cookies, wat betekent dat de dienst op geen enkel moment cookies op uw eindapparaat plaatst.
In plaats daarvan wordt het lokale geheugen van uw browser gebruikt om een individuele ID op te slaan die door Google is toegewezen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maakt. Voor dit doel wordt bepaalde gebruikersinformatie verwerkt via de ID.
De ID wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen. Elke Google Ads-client ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die op deze manier wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor klanten van Google Ads die hebben gekozen voor conversietracering. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. In het kader van het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Meer informatie over de verwerking van Google Ads Conversion Tracking en over de omgang van Google met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com /technologies /partner-sites
Als de verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang in de statistische evaluatie van het succes van onze reclamecampagnes.
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de /policies /privacy /
– Google Marketing Platform
Deze website maakt gebruik van de online marketingtool Google Marketing Platform van de operator Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“GMP”).
GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan GMP cookie-ID’s gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een GMP-advertentie ziet en later, met dezelfde browser, de website van de adverteerder bezoekt en via die website een aankoop doet. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijke informatie.
Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom op basis van onze kennis als volgt: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-service, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en opslaat. In het kader van het gebruik van GMP kunnen persoonlijke gegevens ook worden verzonden naar de servers van Google LLC. in de VS.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hierover hebt geïnformeerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren in de “Cookie Consent Tool” op de website.
Het privacybeleid van GMP by Google is hier te vinden: https://www.google.de /policies /privacy /

13) Pagina functionaliteiten

13.1 Youtube

Deze website gebruikt plugins voor het weergeven en afspelen van video’s van de volgende aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS

Wanneer je een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van de provider om de plugin te laden. Tijdens dit proces wordt bepaalde informatie, waaronder uw IP-adres, doorgegeven aan de provider.

Als het afspelen van ingesloten video’s wordt gestart via de plugin, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken te maken en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site bent aangemeld bij een gebruikersaccount bij de provider, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als je niet aan je account gekoppeld wilt worden, moet je uitloggen voordat je op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6 lid. 1 lit. een DSGVO hebben gegeven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met toekomstige werking intrekken door deze service te deactiveren via de “cookie consent tool” op de website.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS beroept de provider zich op standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.

13.2 Vimeo

Deze website maakt gebruik van plugins voor het weergeven en afspelen van video’s van de volgende aanbieder: Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer je een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van de provider om de plugin te laden. Tijdens dit proces wordt bepaalde informatie, waaronder uw IP-adres, doorgegeven aan de provider.

Als het afspelen van ingesloten video’s wordt gestart via de plugin, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken te maken en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site bent aangemeld bij een gebruikersaccount bij de provider, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als je niet aan je account gekoppeld wilt worden, moet je uitloggen voordat je op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6 lid. 1 lit. een DSGVO hebben gegeven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met toekomstige werking intrekken door deze service te deactiveren via de “cookie consent tool” op de website.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS beroept de provider zich op standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.

13.3 Trusted Shops Trustbadge

Grafische elementen van de volgende aanbieder zijn op onze website geïntegreerd om externe klantbeoordelingen en/of een extern toegekend keurmerk weer te geven: Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland

Wanneer u een pagina van onze website opent die dergelijke grafische elementen bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de provider om de elementen correct te laden. Tijdens dit proces wordt bepaalde browserinformatie, waaronder uw IP-adres, doorgegeven aan de provider.

Als er tijdens het proces ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang in de optimale marketing van ons aanbod en het aantrekkelijke ontwerp van onze website.

13.4 Online solliciteren via een formulier

Op onze website adverteren we actuele vacatures in een apart gedeelte, waarvoor geïnteresseerden kunnen solliciteren via een bijbehorend formulier.

Kandidaten moeten alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor een geïnformeerde beoordeling, waaronder algemene informatie zoals naam, adres en contactgegevens, evenals prestatiegerelateerde bewijzen en gezondheidsgerelateerde informatie, indien van toepassing. Meer informatie over solliciteren vind je in de vacaturetekst.

Tijdens het indienen van het formulier worden de gegevens van de aanvrager in gecodeerde vorm en in overeenstemming met de stand van de techniek naar ons verzonden, door ons opgeslagen en uitsluitend geëvalueerd ten behoeve van de verwerking van de aanvraag. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (of § 26 (1) BDSG), in die zin dat het doorlopen van de sollicitatieprocedure wordt beschouwd als het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van Art. 9 Para. 1 DSGVO (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van zwaar gehandicapte) worden opgevraagd bij aanvragers, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 9 (1) DSGVO. 2 lit. b. DSGVO, zodat we de rechten kunnen uitoefenen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.

Cumulatief of als alternatief kan de verwerking van bijzondere categorieën van gegevens ook gebaseerd zijn op Art. 9 para. 1 lit. h GDPR indien dit gebeurt met het oog op preventieve gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager, voor medische diagnose, gezondheids- of sociale zorg of behandeling of voor het beheer van gezondheids- of sociale zorgsystemen en -diensten.

Als de sollicitant niet wordt geselecteerd of als een sollicitant zijn of haar sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn of haar gegevens die zijn verzonden in het formulier en alle elektronische correspondentie, inclusief de sollicitatie-e-mail, verwijderd na een overeenkomstige kennisgeving uiterlijk na 6 maanden. Deze periode is gebaseerd op ons legitieme belang om eventuele vervolgvragen over de sollicitatie te beantwoorden en, indien van toepassing, om te voldoen aan onze verplichtingen om bewijs te leveren volgens de Equal Treatment of Applicants Regulations.

In het geval van een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verwerkt op basis van art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO (voor verwerking in Duitsland in combinatie met artikel 26 (1) BDSG) ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

13.5 Solliciteren op vacatures via e-mail

We adverteren actuele vacatures op onze website in een apart gedeelte, waarvoor geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren op het aangegeven contactadres.

Kandidaten moeten alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor een geïnformeerde beoordeling, waaronder algemene informatie zoals naam, adres en contactgegevens, evenals prestatiegerelateerde bewijzen en gezondheidsgerelateerde informatie, indien van toepassing. Meer informatie over solliciteren vind je in de vacaturetekst.

Na ontvangst van de aanvraag per e-mail worden de gegevens uitsluitend opgeslagen en geëvalueerd om de aanvraag te verwerken. Bij vragen gebruiken we het e-mailadres of telefoonnummer van de aanvrager. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (of § 26 (1) BDSG), in die zin dat het doorlopen van de sollicitatieprocedure wordt beschouwd als het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van Art. 9 Para. 1 DSGVO (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van ernstig gehandicapt) worden opgevraagd bij aanvragers, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 9 (1) DSGVO. 2 lit. b. DSGVO, zodat we de rechten kunnen uitoefenen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de socialezekerheids- en socialebeschermingswetgeving en onze verplichtingen in dit opzicht kunnen nakomen.

Cumulatief of als alternatief kan de verwerking van bijzondere categorieën van gegevens ook gebaseerd zijn op Art. 9 para. 1 lit. h GDPR indien dit gebeurt met het oog op preventieve gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager, voor medische diagnose, gezondheids- of sociale zorg of behandeling of voor het beheer van gezondheids- of sociale zorgsystemen en -diensten.

Als de sollicitant niet wordt geselecteerd of als een sollicitant zijn of haar sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn of haar doorgestuurde gegevens en alle elektronische correspondentie, inclusief de sollicitatie-e-mail, na een overeenkomstige kennisgeving uiterlijk na 6 maanden verwijderd. Deze periode is gebaseerd op ons legitieme belang om eventuele vervolgvragen over de sollicitatie te beantwoorden en, indien van toepassing, om te voldoen aan onze verplichtingen om bewijs te leveren volgens de Equal Treatment of Applicants Regulations.

In het geval van een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verwerkt op basis van art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO (voor verwerking in Duitsland in combinatie met artikel 26 (1) BDSG) ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

13.6 Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we de CAPTCHA-service van de volgende provider: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS. Voor het visuele ontwerp van het captcha-venster gebruikt de provider “Google Fonts”, d.w.z. lettertypen die door Google van internet worden geladen. Er wordt geen andere informatie verwerkt dan de hierboven genoemde informatie, die al via de ReCaptcha-functionaliteit naar Google wordt verzonden.

De service controleert of een invoer is gedaan door een natuurlijk persoon of door misbruik door machines en geautomatiseerde verwerking, en blokkeert spam, DDoS-aanvallen en soortgelijke geautomatiseerde kwaadwillige toegang. Om er zeker van te zijn dat een actie door een mens wordt uitgevoerd en niet door een geautomatiseerde bot, verzamelt Cloudflare Turnstile het IP-adres van het gebruikte eindapparaat, herkenningsgegevens van het gebruikte type browser en besturingssysteem en de datum en duur van het bezoek en stuurt deze door naar servers van de provider voor evaluatie.

De rechtsgrondslag is ons legitieme belang bij het vaststellen van individueel eigendom op het internet en het voorkomen van misbruik en spam in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS beroept de provider zich op standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.

13.7 Google Klantenbeoordelingen (voorheen Google Certified Merchant Programma)

We werken samen met Google als onderdeel van het programma “Google Klantbeoordelingen”. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Dit programma geeft ons de mogelijkheid om klantbeoordelingen te krijgen van gebruikers van onze website. Na een aankoop op onze website wordt u gevraagd of u wilt deelnemen aan een e-mailenquête van Google.

Als u toestemming geeft in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. een DSGVO, sturen we uw e-mailadres naar Google. Je ontvangt een e-mail van Google Customer Reviews waarin je wordt gevraagd om de koopervaring op onze website te beoordelen. De beoordeling die u indient, wordt vervolgens samengevoegd met onze andere beoordelingen en weergegeven in ons Google-klantenbeoordelingenlogo en in ons Merchant Center-dashboard. Daarnaast wordt je beoordeling gebruikt voor Google Verkoperbeoordelingen. In het kader van het gebruik van Google Klantenbeoordelingen kunnen persoonlijke gegevens ook worden verzonden naar de servers van Google LLC. in de VS.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder of Google.

14) Gereedschap en diversen

14.1 Hulpmiddel voor cookietoestemming

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde “cookietoestemmingstool” om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming is vereist. De “Cookie Consent Tool” wordt aan gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop zij toestemming kunnen geven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door het betreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming is vereist alleen geladen als de betreffende gebruiker de betreffende toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als hiervoor toestemming is gegeven.

De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden principieel niet verwerkt.

Indien in individuele gevallen persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 (2) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang in een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee in een wettelijk compliant ontwerp van onze website.

Een andere rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de betreffende gebruiker.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookietoestemmingstool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

14.2 Google Maps

Deze website maakt gebruik van een online cartografische dienst van de volgende provider: Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).

Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Als je deze service gebruikt, krijg je onze locatie te zien en kun je ons gemakkelijker vinden.

Wanneer u subpagina’s oproept waarin de Google Maps-kaart is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) naar de servers van Google verzonden en daar opgeslagen; dit kan ook overdracht naar de servers van Google LLC inhouden. in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount verschaft waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert deze.

Het verzamelen, opslaan en evalueren wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het ontwerpen van Google-websites in overeenstemming met de vereisten. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de webservice van Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een GDPR is verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure.

14.3 Mapbox

Deze website maakt gebruik van een online kaartendienst van de volgende provider: MapBox Inc, 740 15th St Nw Suite 500 Washington, DC 20005, VS.

De online kaartendienst is een hulpmiddel voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Als je deze service gebruikt, krijg je onze locatie te zien en wordt geolocatie mogelijk gemaakt.

Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt doorgegeven aan de server van de provider en daar opgeslagen wanneer u die subpagina’s oproept waarin de kaart van de provider is geïntegreerd.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang in het op behoeften gebaseerde ontwerp van onze website. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan de provider, hebt u de mogelijkheid om de online kaartendienst van de provider volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. De online kaartenservice op deze website kan dan niet meer worden gebruikt.

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een GDPR is verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS beroept de provider zich op standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.

15) Rechten van de betrokkene

15.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvoorwaarden:

 • Recht op informatie volgens art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie volgens art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissen conform art. 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 DSGVO;
 • Recht op informatie volgens Artikel 19 van de GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform art. 20 DSGVO;
 • Recht om toestemming in te trekken die is gegeven in overeenstemming met art. 7 lid. 3 GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig Artikel 77 van de GDPR.

15.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT OP VERDERE VERWERKING VOOR ALS WE DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING BEDOELD IS OM JURIDISCHE CLAIMS TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

ALS WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. KUNT U BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN.

16) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en – indien relevant – aanvullend op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid. 1 lit. een DSGVO, worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die vereist zijn in het kader van juridische transacties of verplichtingen die vergelijkbaar zijn met juridische transacties op basis van Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO worden deze gegevens routinematig gewist na het verstrijken van de bewaartermijnen, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van het contract of het initiëren van het contract en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven opslaan.

Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat u gebruik maakt van uw recht op bezwaar conform Art. 21 Para. 1 DSGVO, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing op basis van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat u gebruik maakt van uw recht op bezwaar conform Art. 21 Para. 2 GDPR.

Tenzij anders aangegeven in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Taalinstellingen

Hier kun je de taal van de website wijzigen.

Help

Heb je vragen over je boeking, factuur of een parkeerplaats? Ga dan naar onze klantenservice of neem direct contact met ons op:

Telefon

Bel ons op:
0211 - 54 26 07 30

E-Mail

Schrijf ons een e-mail op support@parkcheap.nl

Formulier

Gebruik gewoon het contactformulier

Zwitserland